Apie filmą:

Režisierius: Marek Bukowski
Operatorius: Artur Zdral
Vaidina: Szymon Bukowski, Jolanta Fraszyńska, Przemysław Bluszcz, Jacek Knap, Maciej Mikołajczyk ir kt.
Filmo scenarijus sukurtas pagal Mareko Nowakowskio knygą „Raportas apie karo padėtį. Kasdienybės užrašai“. Ta kasdienybė – tai toli gražu ne vien vaizdeliai su milicijos patruliais, kadrai su gatvės šildytuvus apstojusiais kareiviais ar per televizorių vietoj rytinės programos rodoma generolo Jaruzelskio kalba. Karo padėtis – tai ne tik 1981–1982 m. žiema. Lenkijos Liaudies Respublikoje ilgiau nei pusantrų metų žmonėms teko gyventi ties skurdo riba, kovoti, kad išgyventų, kad gautų būtiniausių produktų, susidarius situacijai, kai, kaip rašė M. Nowakowskis, „valdžia pagriebė tautą savo geležinėmis letenomis ir ėmė smaugti“.
Filme pavaizduota istorija remiasi 1982 m. gegužės 3 d. įvykiais Varšuvos gatvėse. Tą dieną milicija ir jos specialieji būriai žiauriai numalšino didžiausią per karo padėtį vykusią demonstraciją. Kaip ta diena atrodė, galėsime pamatyti taip pat ir filme panaudotų unikalių archyvinių kadrų dėka.

Marek Bukowski – lenkų kino ir teatro aktorius, režisierius, scenaristas ir prodiuseris.